బిగ్ బాస్ లో వాయిస్ ఎవరిదో తెలిసిపోయింది.. ఇతనిదే..

మన ఇల్లు గాదు ,మన కుటుంబ సభ్యులుగాదు,24 గంటలు కెమెరా కన్ను వాళ్ళ మీద ఉంటుంది.మనం ఏం చేసినా…ఎలా బిహేవ్ చేసినా అది కోట్ల మంది కళ్లలో పడుతుంది, నిజంగా ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక ఛాలెంజింగ్ గా తీస్కొని ఇందులో పార్టిస్ పేట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కర్ని మనం అభినందించాల్సిందే..

అయితే షో సెట్టింగ్,యాంకర్ , పార్టిసిపెంట్స్, తరువాత షో లో చెప్పుకోదగ్గది అసలైన బిగ్ బాస్ వాయిస్ అందులో కి వచ్చిన వారంతా ఆ వాయిస్ నను మెచ్చుకున్నారు…ముందుగా ఎన్టిఆర్ బిగ్ బాస్ రూమ్ కి రాగానే ఆ వాయిస్ ఓవర్ వినగానే మీకు దేవుడు చాలా మంచి బేస్ వాయిస్ ఇచ్చాడు అని మెచ్చుకున్నాడు.

ఆ తరువాత షో స్టార్ట్ అవ్వగానే వచ్చిన పార్తిసిపెంట్స్ కూడా అందరూ ఆ వాయిస్ కి ఫిదా అయ్యారు…..మరి ఇంతకీ ఆ వాయిస్ ఎవ్వరిదనే ప్రశ్న అందరిలోనూ మెదిలింది….సో ఆ వాయిస్ ఎవరిదో చూద్దామా.

  • టెక్నాలజీ More...

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *